FRK-Värmland
Uppdaterad:
2019-10-21
kl 19:54
Styrelsen

 

 

ÅRETS VÄRMLANDSFLAT

1.        Syftet med utmärkelsen är att stimulera utställningsverksamhet och jaktprovsverksamhet samt väcka intresse för och främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar.

2.        Pris tillfaller den hund med ägare som under året erhållit högsta sammanlagda poäng på officiella utställningar, jaktprov och viltspårprov anordnade av SKK eller SSRK.

3.        Två svenskregistrerade resultat i varje gren räknas: utställning, jaktprov och viltspår. Vid lika poäng vinner den som har högst poäng på jaktprov.

4.        Ägaren ska tillhöra FRK/Värmland

Årets Värmlandsflat delas ut på årsmötet.

 

Utställning                                                              Jaktprov......Nkl....Ökl....Ekl

BIS SKK.......................27p                                      1 pris..HP....12p...20p...28p

BIS SSRK/BIG SKK....25p                                     1 pris...........10p...18p...26p

BIR...............................22p                                       2 pris.............7p...15p...23p

BIM..............................20p                                       3 pris.............4p...12p...20p

CERT...........................14p                                       Godkänt praktisk prov 30p

CK...............................11p

Bhkl / btkl :                                                             Viltspårprov

2:e.............................18p                                        Ökl HP........................15p

3:e.............................17p                                        1:a .............................10p

4:e.............................16p                                        2:a...............................7p

Excellent, Alla Kl.....5p                                        3:e...............................5p

                                                                               Godkänd anlagskl.......5p

 

 

Statuter Bästa Dual Purpose-hund

Till bästa Dual Purpose-hund vid FRK/Värmland:s  årliga Flatshow utses en Flatcoated retriever, vars ägare är medlem i FRK/VL.

Hunden ska under FRK/VL:s flatshow ha deltagit i samt blivit placerad respektive erhållit pris både på utställningen och på jaktprovet.

Den hund som under dessa förutsättningar uppnått det bästa resultatet enligt nedanstående poängtabeller vinner priset. Om två hundar får samma poäng vinner den hunden som har högst poäng på jaktprovet.

Utställning

Placering Bhkl/Btkl

Poäng

BIR

25

BIM

22

2:a

18

3:a

17

4:a

16

 

Hp

5

 

Jaktprov

 

Poäng

Poäng

Poäng

Pris

Ukl/Nkl

Ökl

Ekl

1:a Hp

12

20

28

1:a

10

18

26

2:a

7

15

23

3:a

4

12

20