FRK-Värmland
Uppdaterad:
2021-04-08
kl 18:45
Startsidan

 

      Statuter Årets Värmlandsflat          
                       
1.  Syftet med utmärkelsen är att stimulera jaktprovsverksamhet och utställningsverksamhet samt väcka intresse  
  för och främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar.          
2.  Priset tillfaller den hund med ägare som under året erhållit högsta sammanlagda poäng på jaktprov, officiella  
  utställningar och viltspårprov anordnade av SKK eller SSRK.          
3.  För att komma ifråga för priset ska resultat ha erhållits på jaktprov (B-prov eller A-prov) samt i minst en av 
  grenarna utställning och viltspår. Max två svenskregistrerade resultat får räknas. Vid lika poäng    
  vinner den som har högst poäng på jaktprov.              
4. Ägaren ska tillhöra FRK/Värmland vid de tillfällen som meriterna erövras.        
                       
  Årets Värmlandsflat delas ut på årsmötet.              
                       
              Poängberäkning      
                       
  JAKTPROV             UTSTÄLLNING      
  B-prov     Nkl Ökl Ekl   BIS SKK     27
  1:a pris med HP     12 20 28   BIS SSRK/BIG SKK     25
  1:a pris      10 18 26   BIR     22
  2:a pris     7 15 23   BIM     20
  3:e pris     4 12 20   Cert     14
  Godkänt praktiskt prov         30   CK     11
                Bhkl/Btkl 2:a   18
  A-prov     KKL EKL       3:a   17
   Cert       40       4:a   16
   CK       35     Exellent samtliga klasser     5
   1:a pris     21 30     VG smtliga klasser     3
   2:a pris     18 27            
   3:e pris     15 24            
                       
                       
  VILTSPÅR                    
  Ökl 1:a pris med Hp   15              
    1:a pris    10              
    2:a pris   7              
    3:e pris   5              
  Godkänd anlagsklass     5